ההצהרות הכלליות

הצהרת האספה הכללית של אקרופוליס החדשה, שנת 2016

א. האספה הכללית של אקרופוליס החדשה מחזקת את כוונתה לפתח את שלושת אפיקי העבודה שלה, פילוסופיה, תרבות והתנדבות. בכך היא מבקשת לספק גישה לכול לידע של אמת, שינטרל את האלימות, את הפחד ואת אבדן ערכי הליבה בקהילות שלנו בהווה, ולעבוד לקראת בנייה מחדש של המוסר, עם ערכים רוחניים שיכולים לאחד את כל בני האדם.

האספה הכללית מזמינה את כל האגודות הלאומיות, החברות באקרופוליס החדשה העולמית, ליישם תחומי עבודה אלה בכל פעילויותיהן.

לכן אקרופוליס החדשה מאשרת ומחזקת את הפעולה המונעת והבונה שלה למען החברה והטבע, על ידי קידום המודעות הדרושה להשתתף ולשתף פעולה ביוזמות שימושיות הדומות לפעילויות שפותחו על ידה.

ב. האספה הכללית מזכירה את הצורך להמשיך לפתח את בתי הספר לפילוסופיה בסגנון הקלאסי, שהם הכלי  הטוב ביותר לחינוך ולהכשרה, מכיון שלפילוסופיה יש יישומים מעשיים המשפרים ומעניקים משמעות לחיים, ומביאים אושר לבני האדם.
אקרופוליס החדשה מזכירה כי החינוך הפילוסופי המעשי מקדם היבט חיוני של בני האדם על ידי פיתוח ההבנה שלהם, האינטואיציה והרצון שלהם, ומאפשר להם להשתחרר ממחלות אישיות וחברתיות כמו אנוכיות, קנאות, אלימות וחומרנות, ובכך להגשים את מטרות היסוד של אקרופוליס החדשה ואת עקרונותיה.
ג. האספה הכללית מעריכה את פעולותיה של אקרופוליס החדשה בשיתוף והשתתפות פעילה עם מוסדות וארגונים ציבוריים ופרטיים.
היא מזמינה את העמותות החברות בה להמשיך ברוח זו של קידום חוויות פילוסופיות משותפות בין בני אדם  ממוצאים, תרבויות ומנהגים שונים, כאשר הן משולבות באורח החיים.
ד. לכן האספה הכללית מציעה את המשך הפיתוח של קבוצות עבודה וקבוצות פעולה חברתיות, התורמות לחינוך ולהדרכה בכל הנוגע לשימור ושיפור כדור הארץ והקהילות האנושיות, בהתאם להמלצות ההסכם חסר התקדים שהתקבל בפריז (צרפת) בתאריך 12 בדצמבר על ידי 195 מדינות, במסגרת COP 21.

ה. האספה הכללית מאשרת את הפעולות שננקטו בשנה האחרונה על ידי ארגונים שונים ואגודות הפועלות לצידה של אקרופוליס החדשה, בתחומי הגנת הסביבה, חינוך והכשרה פילוסופית וחברתית, כפי שניתן לראות בשנתון הפעילויות המוגש לאספה הכללית.