האביב הערבי

מהפכות התקיימו מאז שהאדם שאל את עצמו 'האם יכול להיות כאן טוב יותר?'