מאמרים

במסגרת לימודי הפילוסופיה, נכתבו מאמרים רבים על ידי מורי ותלמידי אקרופוליס החדשה בארץ ובעולם, בנושאים מגוונים.

פילוסופיה כדרך חיים

תרבויות עתיקות

אקולוגיה – זה טבעי

מיתוסים כאן ועכשיו

אמנות

קולנוע

האנשים שעשו היסטוריה

דבר אלי בסמלים