Winter is Coming!

Winter is Coming!

נראה לכם שהעולם שלנו קורס?
שלטון מושחת, שנאת חינם, התחממות גלובלית…. נראה שהחורף מגיע גם בלי ה״לבנים המהלכים״…
כיצד נראית קריסה של ציביליזציה? מסתבר שיש לתופעה זו מאפיינים דומים – שאינם כה רחוקים מהזמן הנוכחי בו אנו חיים…
אז מה אפשר לעשות? ועכשיו?
פתרונות מתוך הפילוסופיה העתיקה לאתגרים של היום. הרצאה ושיח

להבטחת מקומכם הזמינו כרטיס מראש כאן

26/12/2017, יום ג', בשעה 20:00
מחיר כניסה 30 ש"ח
האירוע יתקיים בסניף ירושלים
מומלץ להזמין מקום מראש

02-6221399