הקורסים הקרובים ברחבי הארץ

סניף ראשון לציון
קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד חורף

קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד חורף

הרצאות מבוא בכניסה חופשית
יום רביעי - 22/12/21
יום רביעי - 29/12/21
סניף ירושלים
קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד חורף

קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד חורף

הרצאות מבוא בכניסה חופשית
יום שני - 27/12/21
יום שני - 17/01/22
יום שני - 07/02/22
סניף תל אביב
קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד אביב

קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד אביב

הרצאות מבוא בכניסה חופשית
יום שני - 21/02/22
יום שני - 07/03/22
סניף חיפה
קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד אביב

קורס פילוסופיה כדרך חיים – מועד אביב

הרצאות מבוא בכניסה חופשית
יום ראשון - 06/03/22
יום ראשון - 13/03/22
יום ראשון - 20/03/22