האירועים הקרובים בתל אביב

סניף תל אביב
אהבה מרפאת

אהבה מרפאת

איך אהבה יכולה לרפא? את מה היא מרפאת? האם מדובר במשאלת לב תמימה, או עוצמה שטרם גילינו?